Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Şiirde Tema Nasıl Bulunur Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Bir Şiirin Teması Nasıl Bulunur


Her eserin bir yazılış amacı, iletmek istediği bir mesaj vardır. Eserde iletilmek istenen mesaja “tema” denir. Şiirde daha çok duygu ve hayaller işlenir; bir şiirde yoğun olarak işlenen duygular ve hayaller şiirin temasını oluşturur. Şiiri oluşturan her birimin bir teması vardır. Bu temalar birleşerek şiirin ana temasını oluşturur. Şiirde işlenen temalar soyut bir kavram veya düşüncedir, bu soyut kavramlar şiir dışında da vardır. Şiirle somutlaştırılan temaya da “konu” denir. Aynı temayı işleyen birden çok şiir vardır. Ancak bazıları diğerlerinden daha başarılıdır; bunun nedeni, temanın işleniş biçimidir. Şiirde işlenen temanın şiirin yazıldığı dönemle ve şairle ilişkisi vardır.

Örnek:
Mert dayanır, namert kaçar Meydan gümbürgümbürlenir Şahlar şahı divan açar Divan gümbür gümbürlenir
Yiğit kendini öğende Oklar menzilin döğende Şeşper kalkana değende Kalkan gümbür gümbürlenir
Ok atılır kalesinden Hak saklasın belâsından Köroğlu’nun narasından Her yan gümbür gümbürlenir (Köroğlu )
Şairin şiirde iletmek istediği mesaj yiğitlik ve yiğitliğin gücüdür. Şair savaş tasvirleriyle yiğitliği somutlaştırmıştır.
Şiirin konusu “yiğitleri övme”dir.

Şiirde ana duygu nasıl bulunurAnaduygu şiirin siz de uyandırğı duygudur. Konu şiirde ne anlatıldığıdır. Ana tema ya da ana duygu ise şiirde hissettirilmek istenen temel duygudur. Mesela şairin memleketinin güzelliklerini konu ettiği bir şiirde memleket sevgisi ana temadır. Ölüm konulu Sessiz Gemi adlı şiirde ölüm karşısındaki çaresizlik ve hüzün ana temadır.

Şiirde Yapı ve TemaŞiirde yapı ve temayı birbirinden ayırmak bir göstergede gösteren ile gösterileni ayırmaya kalkmaktan farksızdır. Şiir metninde ele alınan tema o yapıyla birlikte vardır. Onları birbirinden ayırmak, kelime*nin yazılışı ve sesiyle anlamını ayırmaktır. Bu da mümkün değildir. Ama inceleme ve öğretme alanlarında buna ihtiyaç vardır.

Örneğin: “Ağaç” göstergesinin gösterileni soyuttur, bu gösterge belli bir ağacı ifade ettiği zaman somutlaşır. Metin düzeyinde tema da böyledir. Belli bir şiirde, şiirin yapısı ve anlatımıyla somutlasın Bir şiirin temasını bulmak için gösteren durumundaki yapı ve anlatımdan yola çıkmak, bu yapıyı oluşturan bi*rimleri neyin bir araya getirdiğini; bu birimlerin niçin bir araya geldiğini sormak gerekir.

Şiirde yapıyı meydana getiren birimlerin kesiştiği, birleştiği anlam değerinin en kısa ve yalın ifadesine ?tema? denir. Şiirin soyut anlamı, metindeki birimlerin merkezindedir, onlarla vardır, onların varlığında somutluk ka*zanır. Öyleyse yapıyı meydana getiren ses ve anlam kaynaşmasından oluşan birimlerin tümünün birleştiği anlam değerini belirlemek temayı bulmaktır.

Karacaoğlan’ın semaisinde tema sevgiliden ayrılarak gurbetin verdiği acıdır. Bu bir duygu hâlidir. Sözü edilen şiirde belirlenen ve kabul edilen duygu hâlinin şiire özgü yapı ve söyleyişle iletimi söz konusudur. Bu tema metindeki birimlerin ortak paydası durumundadır. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu birimler arasında organik bir bağ yoktur. Temanın belli bir kişinin deneyiminde ve yaşantısında değil metnin söylendiği geleneğin ve dönemin kabullerinden gücünü alır. Ancak söyleyen de dinleyen de bu kabulde kendisini bulur, bu temaya ve söyleyişe göre kendi içinde kendi şiirini kurar. Öyle ki Türkçenin evreninde bu günde bu şiiri okuyan veya dinleyen insan kendi şiirini kurar, yani metni kendince yeniden yazar. Üzerinde durulan şiirde sevgili vefasızdır, acıya, gurbete çıkmaya ayrılığa sebep olur. Âşık hep onun peşindedir. Âşıkın aşkı sebebiyle katlandığı acı, çektiği çile onun aşkının derecesinin ifadesidir; ayrıca onun olgunlaşmasını sağlar. Bütün bunların temelinde de dönemin zihniyeti olduğunu söylemek gerekir.

İşlenen duygu hâli, sevenle sevilen arasındaki ilişkinin doğal ifadesi olarak belirlenmiştir, yani gücünü dönemin zevki ve anlayışıyla ilgili kabullerden alır.

Sanatkârın görevi, yeni bir duygu hâlini ortaya koyup yorumlamaktan çok ortak kabulü ve anlayışı en güzel ve en iyi ifade etmektir. Böylece şiir en güzelde herkesi birleştirir.

Tema, yapıyı meydana getiren birimlerin kesiştiği bir noktadır, onları kendi ekseninde birleştirerek metnin oluşmasını sağlar. Yapıyı ve temayı birbirinden ayrı düşünmek, açıklamak ve öğretmek için belki gereklidir.
Ayrıca dönemlere göre şiirlerin temaları değerlendirilirken, şairlere özgü ?dikkat, duyarlılık, söyleyiş, dili kullanma becerisi ve imge kurma becerisi?ni yadsımamak gerekir. Çünkü bunların gerçekleşmesinde şairin kültürü, zevki, sanat anlayışı son derece önemlidir.


Şiirde Tema Nasıl Bulunur Resimleri

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 ay önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Şiirde Tema Nasıl Bulunur Sunumları

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Şiirde Tema Ödev Sunusu (Slayt PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ŞİİRDE TEMAstyle.visibility

  2. Sayfa
  Mısra, DörtlükMısra(Dize):Şiirlerin her bir satırına mısra denir.Dörtlük(Kıt’a):Dört mısradan oluşan her bir bölüme denir.Tema:Bir şiirde işlenen temel duyguya tema denir.

  3. Sayfa
  TEMA Bir şiirde işlenen temel duyguya tema denir. Örnek: Seni anneciğim bilmem farkında mısın? Söylemiş en mübarek, en aziz Duygularla çepeçevre ... Çaresiz... Sana söylediğin farkında mısın? Yukarıdaki şiirin konusu anne sevgisidir.

  4. Sayfa
  Kafiye(Uyak) Seni göremedim diye bu bahar İçimde bin türlü duygunun isyanı var Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar Seni sevdiğimin farkında mısın? Koyu yazılmış bölümlere dikkat ediniz. Hepsinin okunuşunda ahenk var.Bunun gibi yazılışları aynı okunuşları farklı ses benzerliklerine kafiye(uyak) denir.

  5. Sayfa
  Konularına Göre Şiir Türleri EPİK ŞİİRLİRİK ŞİİRPASTORAL ŞİİRDİDAKTİK ŞİİRSATİRİK ŞİİRstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  EPİK ŞİİR Bu tümsek, koparken büyük zelzele Son vatan parçası geçerken ele. Mehmet’in düşmanı boğuldu sele Mübarek kanını kattığı yerdir Yukarıdaki şiirin konusu kahramanlıktır. Kahramanlık yiğitlik gibi konuları anlatan bu tür şiirlere epik şiir denir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  LİRİK ŞİİR Anneciğim bilmem farkında mısın ? Söylenmemiş en mübarek, en aziz Duygularla çepeçevre...çaresiz...? Sana yöneldiğimin farkında mısın? Yukarıdaki şiirde şair ,annesine karşı duyduğu sevgiyi içten ve duygulu bir dille anlatmıştır.İçten gelen heyecanları duygusal bir şekilde anlatan şiirlere lirik şiir denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  8. Sayfa
  PASTORAL ŞİİR Gümüş bir dumanla kapandı her yer Yer ve gök bu akşam yayla dumanı Sürüler, çimenler, sarı çiçekler Beyaz kır, yeşil çam yayla dumanı Yukarıdaki dörtlükte tabiat güzellikleri anlatılmıştır.Kır ve çoban hayatını anlatan, tabiat güzelliklerini konu edinen bu tür şiirlere pastoral şiir denir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  9. Sayfa
  DİDAKTİK ŞİİR Kitap iyi arkadaştır. Bana, neyi sorsam söyler. Ne anlatsan, en sonunda Çalış, iyi ol der. Yukarıdaki şiirde şair, kitabın faydalarını, konusundan öğütler vermektir. Bir şey öğrenmek, bilgi ve öğüt vermek amacıyla yazılan bu tür şiirlere didaktik şiir denir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  SATİRİK ŞİİR Elin kapısında karavaş olan Burnu sümüklü, gözü yaş olan Bayramdan bayrama tıraş olan Berbere gelir dükkan beğenmez Yukarıdaki şiirde, kendisinin bir çok kusuru olduğu halde kusurlarını görmeyen,sürekli başkalarının yaptığı işte kusur bulan karakter anlatılmıştır.Toplumda görülen bozuklukları alaylı bir biçimde anlatan şiir türüne satirik şiir adı verilir.

Şiirde Tema Nasıl Bulunur Videoları

 • 3
  2 ay önce

  Şiirde Ana duygu ve Konu

 • 2
  2 ay önce

  Şiirde Tema ve Konu

 • 1
  2 ay önce

  ana duygu tema soru çözümleri

Şiirde Tema Nasıl Bulunur Soru & Cevap

 • 5

  2 yıl önce

  Soru : Maki şiirinin TEMA'sı nasıl bulunur
  Bir an önce görülsün diye Akdeniz Toroslar'da ağaçlar hep çocuk kalır SUNAY AKIN

Şiirde Tema Nasıl Bulunur Ek Bilgileri

 • 5
  2 ay önce

  İmge nasıl bulunur biliyor musunuz peki

  2 ay önce Bu yazımızda cevabı mevcut: Şiirde İmge Nasıl Bulunur

Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)